Kontejnerová doprava
Odvoz odpadu
komunální odpady (směsné odpady, objemný odpad)
technologické a překryvné materiály (betony, cihly, tašky a keramické výrobky, zemina a kamení)
ostatní odpady (odpadní plasty, obaly, plasty, dřevo)