Čištění komunikací a úklidy sněhu, zametání silnic, parkovišť a chodníků, úklid sněhu

Příslušenství:
zametací zařízení s kropením
sněhová radlice
hladké lžíce
sypací zařízení na posyp soli, písku, štěrku